Nije bila ni obična ni neobična, jednostavno svoja: djevojka s trajnim osmijehom na licu i očima boje kahve koju ne pije.
LIVE OUT YOUR LIFE
reach for the stars
You'll never know if you can fly unless you take the risk of falling.
21.12.2014.

20.

U ovih zadnjih par mjeseci izgubila sam sebe, suštinu svog bića, sve ono što sam nekad bila. Zvuči napuhano, svjesna sam toga, ali vjerujte mi, kad studirate van domovine, bez igdje ikog svoga, gdje čuješ svoj jezik samo na Skype-u... Mislila sam da sam se navikla na život ovdje već prošle godine. Ali to je bila šala, i ni u bilo kojem smislu me nije pripremila za ono što je slijedilo. I srce boli, i boli, i boli, i pitaš se da li će ikad prestati, da li taj osjećaj samoće, nepripadanja, bezvrijednosti, ikad prođe.

>